Από το 1955

Στο τομέα της ανακύκλωσης

Η εταιρεία ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

δραστηροποιείται στον κλάδο εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης απο το 1955.
Ακολουθώντας μια πορεία αναγνώρισης και καθολικής καταξίωσης αποτελεί το βασικότερο προμηθευτή των μεγαλύτερων μονάδων της χώρας.

21,000τμ

Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν εμβαδόν 21.000 τ.μ. και διαθέτουν προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα και εξοπλισμό καθώς και 15 ιδιόκτητα φορτηγά.
Το ανθώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελούν 60 άτομα πλήρως εξειδικευμένα στην διαλογή, το διαχωρισμό, την επεξεργασία, την συσκευασία, την φόρτωση και τη μεταφορά.

Αδειοδοτημένη Εταιρία

Επίσης η εταιρία είναι νομίμως αδειοδοτημένη για την διαχείριση των φορτίων στις περιφέρειες Αττικής, Βοιωτίας, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.